lunes, 31 de marzo de 2008

ECOSISTEMES AQUÀTICS


Un ecosistema és el conjunt d’organismes que viuen interrelacionats en un lloc determinat amb el qual també interactuen.
L’ecosistema està format per el conjunt de poblacions que viuen en un lloc determinat ( biocenosi ) i el lloc o medi físic ocupat per una comunitat ( biòtop )Observem el següent esquema d’ecosistemes aquàtics : ( els animals que hi apareixen són alguns exemples. )
Hi ha dos grans tipus d’ecosistemes : terrestres i aquàtics.

Profunditzant en el ecosistemes aquàtics tenim dos grups : dolços i salats.

Dins dels dolços trobem el ecosistemes d’aigües estancades ( llacs... ) i d’aigües que corren ( rius )

I dins dels salats podem trobar ecosistemes de costa, de mar poc profund ( continental ) i d’alta mar ( marins ).

La relació entre els diferents ecosistemes que existeixen és que en tots els ecosistemes hi viuen éssers vius i es relacionen entre ells i que, per exemple, la cigonya necessita plàncton per viure i si no hi hagués un ecosistema aquàtic les cigonyes no s’alimentarien i es moririen, per tant, un ecosistema serveix perquè un altre ecosistema pugui viure, i així és com es produeix una cadena alimentària o tròfica. ( un s’alimenta d’un altre )I una de les diferències és que els ecosistemes terrestres es distribueixen per la superfície de la Terra condicionats pel clima. En canvi, els aquàtics depenen d’aspectes com la profunditat o proximitat a la costa per diferenciar-se entre els altres.